Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

Usnesení č.3/2024 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 20.4.2024

Výbor schvaluje              

                         

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Zápis VÚS Ostrava č.3 ze dne 21.3.2024

- Informace předsedy MO p. Wawrzyczka o zahájení kroužku dětí , informace o přípravách závodu dětí na Dukle, dále ze zarybnění revírů

- Provedené hodnocení členské schůze

 

Výbor ukládá    

 

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

                   předseda  MO                                          jednatel MO

Usnesení č.2/2024 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 24.2.2024

 

Výbor schvaluje              

-  Vodovodní přípojku pro p. Romana Nieslanika napojenou na vodovodní přípojku sídla MO Havířov        

  

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

-Zápis VÚS Ostrava č.1 ze dne 25.1.2024

- Zápis z jednání dozorčí komise MO přednesený předsedou DK Bc. Damborským včetně stanoviskek k ekonomickým výsledkům MO za rok  2023 a k návrhu rozpočtu na r.2024

- Informace předsedy MO p. Wawrzyczka o ukončení dosavadního programu databáze členů z důvodu přechodu na celosvazový program RIS. Rovněž z důvodu nekompatibility s tímto programem se ruší také E-shop a platby přes platební bránu Pay. Dále předseda informoval o výsledcích hospodářské kontroly na ÚS Ostrava, odeslání výkazu činnosti MO za uplynulé období a zprávu o provedené sumarizaci povolenek za uplynulé období

- Informace ved.RS Mgr. Kristiana z aktivu ved.RS konaného 20.2. 2024 v Ostravě

- Termíny konání školení a zkoušek nových členů ČRS  jsou stanoveny na 23.3. a  18.5. 2024 v 7:30 hod

- Upozornění na neúplné označení našich revírů zaslané p. Košárkem

- Informaci o termínu rybářských závodů dětí na Dukelské nádrži dne 1.6.2024 – p.Vydiolek

- Změnu termínu konání členské schůze na 7.4.2024 v 7:45 hod

 

Výbor ukládá   

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

                  předseda  MO                                                        jednatel MO

Usnesení č.1/2024 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 27.1.2024

 

Výbor schvaluje              

-  Návrh na zpoplatnění kroužku dětí částkou 500kč (režie provozních nákladů)

-  Výdej povolenek k lovu pro závodníky LRU dle přerozdělení

-  Odměnu ve výši 5 000 ,- kč pí.Močiljakové za provedenou sumarizaci povolenek k lovu

-   Uvolnění fin.prostředků k nákupu lodního motoru a přívěsného vozíku pro potřeby MO            

              

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

-Informace o ukončení kroužku dětí dne 19.12.2023 – 10 nových členů MO z řad dětí

- Závěrečnou zprávu předsedy inventarizační komise Bc. Damborského k inventuře majetku MO za r.2023

- Zprávu o hospodaření MO za r.2023 -přednesenou předsedou MO p. Wawrzyczkem

- Zprávu o činnosti rybářské stráže za r.2023 přednesenou ved.RS Mgr. Kristianem

- Ukončení činnosti( na vlastní žádost) p.Klímy jako člena výboru MO a člena hospodářského odboru MO

- Termín konání republikového sněmu ČRS dne 21.9.2024 -delegát  Bc.Damborský

- Distribuci informátoru Havířovský rybář členům MO, počínaje r.2024 výhradně v elektronické podobě

- Informace o vrácených povolenkách k lovu za r. 2023

 

Výbor ukládá   

- Zúčastnit se hospodářských prověrek na sekretariátu ÚS Ostrava dne 30.1.2024 - předseda,jednatel,předseda DK

- Zpracovat a předložit ke zveřejnění termín kroužku dětí a termíny školení nových členů pro r.2024- termín 15.2.2024-jednatel

  ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda  MO                                                                     jednatel MO

Usnesení č.8/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 11.12.2023

 

Výbor schvaluje             

-  Návrh vynechat bod č.4 -zprávu o čerpání rozpočtu MO za období leden-listopad 2023

-  Přednesený návrh na udělení svazových vyznamenání

-  Uvolnění fin.prostředků na nákup vánočního kapra jako odměnu za práci funkcionářům MO                                                      

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

-Informace o termínu ukončení kroužku dětí dne 19.12.2023

- Zprávu předsedy DK Bc. Damborského z jednání DK MO za období leden-listopad 2023

- Závěrečnou zprávu odboru mládeže přednesenou předsedou MO p. Wawrzyczkem včetně hodnocení práce výboru MO  za uplynulé období a informace o přípravě plánu práce výboru pro rok 2024

- Návrhy k rozpočtu jednotlivých odborů na rok 2024

 

 Výbor ukládá    

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda  MO                                                                                      jednatel MO

 

Usnesení č.6/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 30.10.2023

Výbor schvaluje                                                                                                                     

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

-Zápis z jednání VÚS Ostrava

- Informace o poslední fázi příprav pro vydání Havířovského rybáře

- Informaci předsedy MO p. Wawrzyczka z jednání na schůzce v MO Karviná dne 5.10.t.r, jednání ohledně PC programu Fa Gordic

- Informaci o uzavření MO Havířov od 20.11.-30.11. z důvodu přechodu výdejny na program ÚS – RIS, podepsání smlouvy s OD Globus Havířov – pronájem prostor pro vrácení povolenek členů ve dnech 6.1.2024 a 13.1.2024 .  9-16 hodin

- Účetní uzávěrku leden-září včetně stanoviska DK ke zprávě o čerpání rozpočtu v tomto období

- Informace o odvodu fin.prostředků za povolenky a členské známky,stav členské základny, úřední hodiny výdejny povolenek pro rok 2024

-Informace zást.hospodáře p.Klímy o průběhu podzimního zarybnění revírů

Výbor ukládá     

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                 jednatel MO

Usnesení č.7/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 27.11.2023

Výbor schvaluje              

- Přidělení bezplatných povolenek k lovu členům MO ČRS Havířov dle seznamu,za práci pro MO v roce 2023

Inventarizační komisi ve složení Bc.Damborský,Wawrzyczek,Přívratský,Močiljaková                                                                                              

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

-Zápis z jednání VÚS Ostrava č.9 ze dne 19.10.2023

- Zápis předsedy DK Bc. Damborského z jednání DK

- Informaci předsedy MO p. Wawrzyczka o finálním přechodu databáze MO na celosvazový program RIS dne 4.12.2023- poděkování p. Močiljakové za dokonale odvedenou práci

- Zakoupení notebooku pro potřeby sekretariátu MO

- Termíny pro odevzdání úlovkových lístků v OD Globus Havířov jsou stanoveny na 6 a 13.1.2024 v době od 9-16 hodin

- Informace o závěrečné uzávěrce a účtování fin.prostředků na ÚS Ostrava

-Informace o přípravě inventarizace majetku MO, návrhy jednotlivých odborů pro přípravu rozpočtu MO na r.2024

 

Výbor ukládá    

- Hospodářskému odboru - zajistit účast při obsluze členů odevzdávajících úlovkové lístky v OD Globus ve stanovených termínech

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda  MO                                                                jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              1.5.-30.11.2024

                                                                            každou sobotu v SUDÝ TÝDEN

                                                                                                    od 9:00 do 14:30 hod

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712