Předseda komise:  Bc. Jiří Damborský

Členové:  Jakub Vydiolek

                 Radim Šimon

                                     K činnosti dozorčí komise.

Dozorčí komise je kontrolním orgánem ve všech činnostech výboru místní organizace a současně dohlíží na práci jednotlivých členů výboru. Na svých pravidelných zasedáních doporučuje výboru nápravy – opatření, která mají za úkol zkvalitnit činnost tohoto výboru. Úkoly dozorčí komise vyplývají z hlavních dokumentů, kterými jsou Rybářský řád, Stanovy RS a Jednací řád, kterými se řídí rybářské organizace v ČR, kromě MRS. Dozorčí komise pracovala v roce 2015 dle svého plánu práce a operativních potřeb MO v tříčlenném složení, tedy předseda dozorčí komise a dva členové. Dozorčí komise současně vykonává funkci kárné komise, která řeší přestupky členů naší MO. Do konce měsíce září 2015 tak musela kárná komise řešit čtyři případy přestupků našich členů s vydáním kárného opatření v podobě od důtky až po dočasné odnětí povolenky. I nadále to svědčí o tom, že si někteří naši členové stále neuvědomují důsledky porušení, že to pak stojí spoustu času, peněz a zákaz rybolovu i na několik měsíců. Řadu přestupků také řeší členové rybářské stráže (RS) na místě formou napomenutí. Mezi další a nejnáročnější činnosti DK patří kontrola účetních, pokladních dokladů a finančních operací s posouzením účelnosti vynakládání finančních prostředků.
Několikrát ročně proběhla mimořádná kontrola pokladny, vždy bez závad. Členové DK se rovněž zúčastňují vysazování ryb do sportovních revírů a výlovů násadových ryb. Průběžně je kontrolována činnost odboru mládeže, LRU a RT. Dovolte mi závěrem, abych vyjádřil poděkování členům dozorčí komise za
svědomitou práci a výboru MO za pevné vedení naší MO.

Za dozorčí komisi: Bc. Jiří Damborský
                             předseda DK

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

 

 

Úřední hodiny

 od 3.5.-30.11.2021

 

 Pondělí  13:00 -16:00 hod  

Středa      9:00 - 12:00 hod

                                                                         

 Administrace, výdejna - Močiljaková tel: 605 440 712

                                           

                                                                             

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

srpen 2021