Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

  

                                                       USNESENÍ

      členské schůze MO ČRS Havířov,konané  dne 7.4.2024 v KD Radost v Havířově

Složení návrhové komise:               Mgr.Libor Kristian

                                                        p. Jakub Vydiolek

                                                        p. Petr Kutěj  

Členská schůze schvaluje:

 • Zprávy výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrku hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 3307,93.. Kč za rok 2023 do hospodářského fondu.
 • Rozpočet místní organizace na rok 2024

 

 Členská schůze bere na vědomí:

 • Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za rok 2023, návrhu rozpočtu místní organizace na rok 2024, včetně návrhu na opatření.

 • Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.

 

 Členská schůze ukládá

     Výboru MO

 • Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na členské schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze

 • Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu

 

 Všem členům MO

Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu

Členové   návrhové  komise:                            Mgr.Libor Kristian     v.r. 

                                                                          p. Jakub Vydiolek   v.r.

                                                                          p. Petr  Kutěj   v.r.

V Havířově dne 7. dubna 2024

                                               

IMG 14851

 

   USNESENÍ

      členské schůze MO ČRS Havířov,konané  dne 26.3.2023 v KD Radost v Havířově

 

Složení návrhové komise:               Mgr.Libor Kristian

                                                        p. Jakub Vydiolek

                                                        p. Tomáš  Klíma                

Členská schůze schvaluje:

 •    -  Zprávy výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrku hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 1660,96.. Kč za rok 2022 do hospodářského fondu.
 •    -  Rozpočet místní organizace na rok 2023

Členská schůze bere na vědomí:

 •    -  Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za rok 2022, návrhu  rozpočtu místní organizace na rok 2023, včetně návrhu na opatření.

 •     -  Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.

Členská schůze ukládá:

 

Výboru MO

 •     - Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na členské schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání  členské schůze

 •      -  Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu

 Všem členům MO

           Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu

 

Členové   návrhové  komise:                            Mgr.Libor Kristian     v.r. 

                                                                           p. Jakub Vydiolek   v.r.

                                                                            p. Tomáš Klíma    v.r.

 

V Havířově dne 26. března 2023

 

IMG 15031IMG 15051IMG 15011IMG 15001IMG 15081

                          Usnesení z výroční členské schůze MO ČRS Havířov,

                   konané  dne 13.3.2022 v kulturním domě Radost v Havířově.

 

Složení návrhové komise:        Mgr.Bc. Libor Kristian

                                                 p. Petr Žibrita

                                                 p. Tomáš  Klíma                

Členská schůze schvaluje:

1. Zprávu výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrky hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářských výsledků ve výši 254 111,61 Kč za rok 2019, 36 681,43 Kč za rok 2020 a částku 12 705,71 Kč za rok 2021 do hospodářského fondu.

2. Rozpočet místní organizace na rok 2022

3. Finanční náhradu pracovní  povinnosti  členů MO od 19 let - 10 hodin, mládež od 16 – 18 let včetně a studenti denního studia do 26 let (s potvrzením o studiu ) 5 hodin před vydáním povolenky, finanční hodnota jedné neodpracované hodiny je 80,- Kč. Každý člen s brigádnickou povinností uhradí do konce dubna příslušného roku stanovenou finanční částku. Platí i pro nové členy.

4. Manipulační poplatek ve výdejně a při platbě prostřednictvím internetového bankovnictví ve výši 20Kč. Poplatek za informátor Havířovský rybář 10 Kč.

5. Částku 300Kč pro členy přizvané zástupci MO k proškolení nebo kárnou komisí k řešení rybářského přestupku dle bližších podmínek výkonu rybářského práva

6. Poplatek 500Kč za vstupní školení uchazeče o rybářský lístek bez zájmu o členství v MO Havířov.

7. Vystavení členského průkazu zdarma, za vystavení duplikátu z důvodu ztráty nebo znehodnocení poplatek ve výši 50Kč.

8. Delegáta na konferenci Územního svazu p. Bohuslava Wawrzyczka a výborem MO navrženého delegáta na Republikový sněm Bc.Jiřího Damborského

9. Osvobození od pracovní povinnosti pro:

- držitele osvědčení ZTP a výše

- členy, kteří v kalendářním roce dovrší věku 65 let a starší  a  jsou členy MO Havířov  nejméně 3 roky

- ženy všech věkových kategorií

- děti do 15 ti let (zúčastňují se jen v rámci zájmové činnosti)

 

 Zápisné pro nové členy ( uchazeče o vstup do MO Havířov ) ve výši:

 • 500,- Kč pro řádné členy starší 18 let;
 • 200,- Kč pro mládež od 16 do 18 let;
 • 100,- Kč pro děti do 15 let;

   

 Členská schůze bere na vědomí:

 • Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za roky 2019,2020 a 2021, návrh rozpočtu místní organizace na rok 2022, včetně návrhu na opatření.
 • Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.

  Členská schůze zvolila:

 1. Členy výboru MO ve složení:p.Tomáš  Klíma, Mgr.Bc. Libor  Kristian , p. Radomír  Molata ,p. Lukáš  Přívratský, p. Bohuslav  Wawrzyczek
 2. Členy dozorčí komise MO ve složení: Bc.Jiří Damborský, p. Radim Šimon, p. Jakub Vydiolek

 

 Členská schůze ukládá:

 

 Výboru MO

 1. Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze
 1. Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu

 Všem členům MO

 

Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu

 

Členové návrhové komise:     Mgr.Bc.Libor  Kristian  v.r.

                                                 p. Petr  Žibrita  v.r.

                                                 p. Tomáš  Klíma  v.r.   

V Havířově dne 13. března 2022

 Členskou schůzi řídilo pracovní předsednictvo ve složení:

- předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek
- jednatel pan Lukáš Přívratský
- hospodář pan Miroslav Cholasta
- místopředseda pan Lumír Marták
- předseda dozorčí komise pan Bc. Jiří Damborský

DSCN0736

Řízením schůze byl pověřen jednatel pan Lukáš Přívratský.

Zprávu pro členskou schůzi přednesl předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek včetně zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu MO na rok 2019.

Zprávu hospodářského odboru přednesl hospodář Miroslav Cholasta.

Zprávu dozorčí komise přednesl předseda DK pan Bc. Jiří Damborský.

V diskuzi vystoupili pan Hája, Brož a s dalším příspěvkem vystoupil pan ing. Bierski.

V úvodu schůze dle scénáře pro členskou schůzi proběhla volba do mandátové a návrhové komise:

Do mandátové komise :

p. Radim Šimon
p. Ladislav Kania
p. Stanislav Kawalec

Fotografie zúčastněných členů

DSCN0737

Do návrhové komise :

p. Bc. Tomáš Gavenda
p. Pavel Cependa, p. Aleš Basta

Příjemnou povinností bylo vyznamenání vybraných členů za jejich aktivní práci a dlouholeté členství v rybářském svazu a bylo jim předáno tradiční rybářské vyznamenání:

Odznak za dlouholeté členství získali :

- p. Jaroslav Ondrůš
- p. František Malinkovič
- p. Pavel Mikuš
- p. Jan Mindžák
- p. Jindřich Paják

 K 50. výročí MO Havířov byly uděleny medaile našim dlouholetým členům za práci v ČRS

- p. Jiří Palička - p. Miroslav Bezděk - p. František Hron
- p. Libor Kristian – p. Oldřich Ciežák - p. Luboš Kučera
- p. Miroslav Mokrejš - p. Pavel Šedlbauer – p. Pavel Bierski
- p. Petr Šafář - p. Jaroslav Frkala - p. Petr Jelínek
- p. Václav Brož - p. Jaroslav Pelikán - p. Josef Šůstek -  p. Jozef Turčina

 

Závěrem bylo odhlasováno usnesení členské schůze platné pro všechny členy MO Havířov.

 

USNESENÍ členské schůze MO ČRS Havířov, konané dne 17.3.2019 v KD Radost v Havířově

Složení návrhové komise:

Bc. Tomáš Gavenda
p. Aleš Basta
p. Pavel Cependa


Členská schůze schvaluje:
1) Zprávy výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrku hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 3 422,11 Kč za rok 2018, do hospodářského fondu.
2) Rozpočet místní organizace na rok 2019
3) Úhradu neodpracované brig.povinnosti do 30.4.kalendářního roku, počínaje rokem 2020
4) Převod odpracované a nebo uhrazené brig. povinnosti s tolerancí 1 roku


Členská schůze bere na vědomí:
1) Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za rok 2018, návrhu rozpočtu místní organizace na rok 2019, včetně návrhu na opatření.

2) Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.


Členská schůze zvolila
(veřejným hlasováním)
Delegáta na konferenci Územního svazu p. Bohuslava Wawrzyczka


Členská schůze ukládá
Výboru MO
1) Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na členské schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze
2) Delegátu na konferenci Územního svazu hlasovat pro navýšení ceny povolenek o 200Kč
3) Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu
Všem členům MO
Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu
Členové návrhové komise:         p. Tomáš Gavenda v.r.
                                                    p. Aleš Basta v.r.
                                                    p. Pavel Cependa v.r.
V Havířově dne 17. března 2019

 

                                  Členská schůze 19.3.2017


Členskou schůzi řídilo pracovní předsednictvo ve složení:


- předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek
- jednatel pan Lukáš Přívratský
- hospodář pan Miroslav Cholasta
- ekonom MO pan Ing. Pavel Bierski
- brigádnický referent pan Lumír Marták
- předseda dozorčí komise pan Bc. Jiří Damborský

 DSCN1336

DSCN1334

DSCN1335

Řízením schůze byl pověřen jednatel pan Lukáš Přívratský

DSCN1325

Zprávu pro členskou schůzi přednesl předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek

DSCN1328

Důležitá byla zpráva přednesena ekonomem MO Havířov panem Ing. Pavlem Bierským.
Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu MO na rok 2017

DSCN1330

Zprávu z hospodářského odboru přednesl hospodář pan Miroslav Cholasta

DSCN1332

Zprávu dozorčí komise přednesl předseda DK pan Bc. Jiří Damborský

DSCN1333

V diskuzi vystoupil předseda ČRS ÚS Ostrava pan Miloš Martínek

DSCN1346

Diskusní příspěvek týkající se brigád přednesl brigádnický referent p. Lumír Marták

DSCN1347

V úvodu schůze dle scénáře pro členskou schůzi proběhla volba do mandátové a návrhové komise:


Do mandátové komise :

p. Petr Kutěj
p. Ladislav Kania
p. Marek Palowski


Do návrhové komise :


p. Bc. Tomáš Gavenda

p. Václav Krčmář
p. Pavel Cependa

Příjemnou povinností bylo vyznamenání vybraných členů za jejich aktivní práci a dlouholeté členství v rybářském svazu a bylo jim předáno tradiční rybářské vyznamenání:

Odznak za dlouholeté členství získali :

p. Petr Janovský

p. Emil Ciežák

p. Zdeněk Volný

p. Juraj Legendi

p. Jiří Novák

p. Stanislav Kroužil

p. Vladimír Jergl

p. Adolf Slonina

DSCN1340

DSCN1341

Čestný odznak ČRS - III. stupně - BRONZOVÝ

p. Bc. Jiří Damborský

DSCN1343

Závěrem bylo odhlasováno usnesení členské schůze platné pro všechny členy MO Havířov.

 

                                                    USNESENÍ
členské schůze MO ČRS Havířov,konané dne 19.3.2017 v KD Radost v Havířově

Složení návrhové komise:

p. Petr Kutěj
p. Václav Krčmář
p. Pavel Cependa


Členská schůze schvaluje:
1) Zprávy výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrku hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 46 094,91 Kč za rok 2016, do hospodářského fondu.
2) Rozpočet místní organizace na rok 2017
3) Kooptaci p.Lumíra Martáka jako člena výboru MO a p.Radima Šimona jako člena dozorčí a kárné komise MO
4) Setrvání ve společném hospodaření Územního svazu pro Severní Moravu a
Slezsko


Členská schůze bere na vědomí:
1) Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za rok 2016, návrhu rozpočtu místní organizace na rok 2017, včetně návrhu na opatření.
2) Rozhodnutí výboru MO v případě zaviněného nesplnění členské povinnosti (nevyplnění sumáře úlovků), předvolat člena ke kárné komisi k projednání přestupku včetně poplatku za projednání
3) Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.


Členská schůze zvolila
(veřejným hlasováním)
Delegáta na konferenci Územního svazu p. Lumíra Martáka


Členská schůze ukládá
Výboru MO
1) Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na členské schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze
2) Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu
Všem členům MO
Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu


Členové návrhové komise:

p. Petr Kutěj v.r.
p.Václav Krčmář v.r.
p.Pavel Cependa v.r.


V Havířově dne 19. března 2017

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              1.5.-30.11.2024

                                                                            každou sobotu v SUDÝ TÝDEN

                                                                                                    od 9:00 do 14:30 hod

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712